اخبار کمیسیون ماده 10 احزاب

احزاب سیاسی, کمیسیون ماده 10 احزاب

جراحی احزاب در ایران؛ اقدامی پرهزینه اما حیاتی

وزارت کشور دولت روحانی عزم خود را برای ساماندهی احزاب و تشکل های سیاسی جزم کرده است. با این وجود هنوز دورنمای روشنی از این تصمیم دولت و قانونی که قرار است پیش روی احزاب گذاشته شود وجود ندارد.

احزاب سیاسی, کمیسیون ماده 10 احزاب

نسخه وزارت کشور برای کاهش تعدد احزاب راهگشاست؟

کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور براساس قانون جدید احزاب، ساماندهی تشکل‌ها و مجموعه‌های سیاسی را در دست بررسی دارد؛ اما گروهی از احزاب این اقدام را تأیید و تشویق می‌کنند و گروهی دیگر آن را محدودیت‌زا و عامل تضعیف تحزب در کشور می‌دانند.

سیاست داخلی, کمیسیون ماده ۱۰ احزاب, ماده ۱۰ قانون احزاب, کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب

تصمیمات مهم هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰

بر اساس مصوبات جلسه امروز هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب زمان مقرر برای حصول حدنصاب رسمیت جلسه انتخابات از ساعت ۸ لغایت ۹ صبح است.