اخبار کمیسیون اروپا

زباله, پلاستیک, محیط زیست جهان, اتحادیه اروپا, کمیسیون اتحادیه اروپا, کمیسیون اروپا

طرح اتحادیه اروپا برای کاهش زباله‌های پلاستیکی

همشهری آنلاین: کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد استفاده از برخی وسائل پلاستیکی دورانداختنی مانند قاشق و چنگال یک‌بار مصرف را ممنوع کند. در کشورهای اروپایی سالانه ۲۶ میلیون تن مواد پلاستیکی دور ریخته می‌شود.

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام, کمیسیون اروپا, ایالات متحده آمریکا, کنگره آمریکا

پاسخ سیاسی-نظامی ایران به تهدیدات برجامی ترامپ

چشم‌ها خیره شده است تا ببینند وقتی اردیبهشت از نیمه گذشت چه صدایی از کاخ سفید بلند می‌شود آیا قرار است برجام و تعهد در برابر جامعه بین الملل به تاریخ بپیوندد یا بار دیگر بر طبل تو خالی خروج از برجام کوبیده شود؛ هرچه هست مقامات ایرانی هم دست روی دست نگاشته‌اند تا برنامه‌هایشان را با آمال و آرزوهای ینگه دنیا هماهنگ کنند.