اخبار کارگران مهاجر

روابط کار, کارگران مهاجر روسیه, جام جهانی 2108

دولت روسیه متهم به نقض حقوق کارگران مهاجر شد

گزارش نهاد حقوق بشری human rights watch حاکی از آن است که کارگران مهاجری که در روند ساخت ورزشگاه‌ها و بناهای تفریحی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه مشارکت داشته‌اند، معوقات مزدی دارند و به خاطر شرایط طاقت‌فرسای کار آسیب دیده‌اند.