اخبار کاتالونیا

بین الملل, کاتالونیا, کیم تورا

مادرید فهرست وزرای پیشنهادی کیم تورا را رد کرد

رئیس جدید منطقه کاتالونیا، روز شنبه فهرست اعضای کابینه خود را اعلام کرد، با این حال دولت اسپانیا این فهرست را تحریک‌آمیز دانست، چراکه سیاستمدارانی در این فهرست قرار دارند که به‌خاطر نقش‌شان در همه‌پرسی استقلال یا در زندان هستند یا از کشور گریخته‌اند.

بین الملل, کاتالونیا, ماریانو راخوی

اسپانیا همچنان کنترل کاتالونیا را در دست دارد

رئیس جدید منطقه کاتالونیا، روز گذشته فهرست اعضای کابینه خود را اعلام کرد، با این حال دولت اسپانیا این فهرست را تحریک‌آمیز دانست، چراکه سیاستمدارانی در این فهرست قرار دارند که به‌خاطر نقش‌شان در همه‌پرسی استقلال یا در زندان هستند یا از کشور گریخته‌اند.