اخبار چين

پکن, ان‍رژی, دونالد ترامپ, انرژی‌ تجدیدپذیر, چین, چين, محیط زیست جهان

یک هفته بدون سوخت فسیلی در یک استان چین

همشهری آنلاین: همواره این پرسش مطرح بوده‌است که آیا انرژی تجدید‌پذیر توانایی تامین تمامی نیازهای انرژی بشر در آینده را خواهد داشت،‌پرسشی که استانی در چین به تازگی به آن پاسخ داده‌است.