اخبار پیمانکار

زلزله، زلزله کرمانشاه، زمین لرزه، زمین لرزه دیشب، کرمانشاه، اخبار زلزله، کرمانشاه زلزله، زلزله سرپل ذهاب، آمار زلزله، خبر زلزله، آخرین زلزله، زلزله در کرمانشاه، خبر زلزله، آخرین اخبار زلزله، عکس زلزله، زمین لرزه کرمانشاه، عکس زلزله کرمانشاه، تلفات زلزله، تلفات زلزله کرمانشاه، زلزله در کرمانشاه، آخرین اخبار زلزله کرمانشاه، اخبار جدید زلزله، بیمارستان اسلام آباد، تخریب بیمارستان اسلام آباد، پیمانکار بیمارستان اسلام آباد، اسلام آباد غرب، بیمارستان امام خمینی اسلام آباد، زلزله اسلام آباد غرب،

بازداشت پیمانکار بیمارستان اسلام آباد غرب | بیمارستان نوسازی که در زلزله کرمانشاه تخریب شد +عکس

بازداشت پیمانکار بیمارستان اسلام آباد غرب | بیمارستان نوساز اسلام آباد غرب، در پی زلزله کرمانشاه تخریب شد و این در حالی بود که بیمارستان قدیمی این شهر با قدمت چند دهه ای، سالم ماند و به خدمت رسانی ادامه داد. حالا پیمانکار بیمارستان نوساز/ مخروبه اسلام آباد غرب بازداشت شده تا جوابگوی تخریب بیمارستانی باشد که قرار بود این روزها پناهگاه مردم باشد.