اخبار پروتکل الحاقی

ترامپ، برجام، ترامپ برجام، سخنرانی ترامپ، ترامپ ایران، تصمیم ترامپ، اخبار ترامپ، سخنان ترامپ، برجام ترامپ، تصمیم ترامپ در مورد برجام، سخنان ترامپ درباره برجام، آخرین اخبار ترامپ، سخنان ترامپ درباره ایران، صالحی، واکنش به سخنان ترامپ، واکنش ایران به تصمیم ترامپ، لغو برجام، پروتکل الحاقی، واکنش به ترامپ، واکنش ایران به ترامپ، غنی سازی، غنی سازی اورانیوم، غنی سازی 20 درصد، فردو، لغو پروتکل الحاقی،

«واکنش ایران به تصمیم ترامپ» چیست؟ | صالحی: لغو برجام یعنی لغو پروتکل الحاقی | آمادگی برای غنی سازی 20 درصد

«واکنش ایران به تصمیم ترامپ» چیست؟ | رئیس سازمان انرژی اتمی واکنش ایران به تصمیم ترامپ درباره برجام را تشریح کرد. صالحی از لغو پروتکل الحاقی در صورت لغو برجام سخن گفت. صالحی با اشاره به ظرفیت غنی سازی 20 درصدی اورانیوم در ایران گفت: چهار روزه می توانیم غنی سازی 20 درصد را آغاز کنیم؛ خودشان می فهمند یعنی چه. توضیحات صالحی درباره واکنش ایران به لغو برجام را در ادامه بخوانید...