اخبار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

روابط کار, کارگران ساختمانی, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, انجمن های صنفی کارگران ساختمانی

تضعیف جایگاه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی/تخصصی شدن رشته‌ها ساختمانی به صلاح نیست

عضو هیات اجرایی خانه کارگر شهرستان لامرد استان فارس می‌گوید: به هیچ وجه منطقی و درست نیست که به منظور تاسیس انجمن صنفی در تمامی رشته‌های صنعت ساختمان، جایگاه فعلی انجمن‌های صنفی کارگری را تضعیف کنیم.

روابط کار, بیمه بیکاری, کارگران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, کارگران و دولت دوازدهم

کارگاه آموزشی بیمه بیکاری کارکنان اداره کار استان تهران برگزار شد

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بایستی دقت ما بر این باشد تا در مبحث برقراری مقرری بیمه بیکاری و یا قطع مقرری بیمه بیکاری متقاضیان ضمن دقت نظر در استحقاق متقاضیان و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از افراد حقی ضایع نگردد.