اخبار وزارت آموزش و پرورش

سینما و تئاتر, استان فارس, تئاتر, خانواده, فرهنگی هنری, وزارت آموزش و پرورش

هفته تئاتر در مدارس برگزار می‌شود

علی رمضانی مدیرکل فرهنگی مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از برگزاری هفته تئاتر در مدارس خبر داد و تاکید کرد نمایش عروسکی به عنوان ابزاری کمک آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ما داشته باشد.