اخبار ورزش بانوان

ورود بانوان به ورزشگاه،صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک، تبعیض جنسیتی، استادیوم آزادی، ورزش های المپیکی، رئیس جمهور، ورزشی، فوتبال بانوان، ورزش بانوان

مسائل فقهی مانع حضور بانوان به ورزشگاه ها

صالحی امیری:" مبانی فقهی آخرین نکته در خصوص موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ها است، که هیچ تسلطی بر آن نداریم اما باید تلاش کنیم واقعیت‌ها را به مراجع منعکس کنیم و هرآنچه مراجع عظام حکم صادر نمایند، همه ارکان نظام از جمله ورزش تبعیت خواهد کرد.

ورزشی, ایران, زنان, مردان, وزارت ورزش و جوانان, ورزش بانوان

سازه های ورزشی کشور فقط برای مردان نیست

معاون ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: مدیریت سازه های ورزشی کشور باید به گونه ای باشد که زنان و مردان بتوانند به صورت مساوی از این زیرساخت استفاده کنند.