اخبار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

کتاب و اندیشه, داود موسایی, نوسانات ارزی, تاثیر گران شدن دلار بر بخش خارجی نمایشگاه کتاب تهران, کمیته ناشران خارجی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

امیدواریم پرداخت تفاوت ارزی از ماه آینده آغاز شود

داود موسایی می‌گوید: هر کس هر فاکتور و رسیدی برای هزینه در حوزه‌ی ارزی نمایشگاه ارائه کرده، آن را تحویل دهد تا بررسی و حساب و کتاب آن صورت گیرد. با این وجود چک کردن این رسیدها زمان‌بر است ولی امیدوارم ظرف سه چهار هفته آینده پرداخت‌ها آرام آرام آغاز شود.

کتاب و اندیشه, یحیی دهقانی, سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

توضیح مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب درباره پرداخت تعهد کمیته تبلیغات

یحیی دهقانی می‌گوید: پرداختی‌های نمایشگاه در حال حاضر در اختیار ارشاد است و احتمال دارد بعدا بخشی از درآمد کمیته تبلیغات در اختیار صنف قرار بگیرد. در این‌صورت معاون فرهنگی پس از اتمام حساب و کتاب‌ها درباره آن تصمیم می‌گیرد.