اخبار ناامنی

بنیتا، جسد بنیتا، مرگ بنیتا، گم شدن بنیتا، بنیتا گمشده، بنیتا 8ماهه، پیدا شدن بنیتا، بنیتا گم شده، بنیتا هشت ماهه، گم شدن بنیتا، بنیتا پیدا شد، عکس بنیتا، ماجرای بنیتا، قتل بنیتا، قاتل بنیتا، جزئیات مرگ بنیتا، جزئیات قتل بنیتا، دزد بنیتا، پیدا شدن بنیتا، جسد بنیتا پیدا شد، عکس های بنیتا، اعتراف قاتل بنیتا، اعترافات قاتل بنیتا، گم شدن بنیتا، علت مرگ بنیتا، اعدام قاتل بنیتا، قتل عمد بنیتا، عامل مرگ بنیتا، مشیریه، منطقه مشیریه، امنیت مشیریه، ناامنی مشیریه، محله بنیتا، خانه بنیتا کجاست،

خانواده بنیتا کجا زندگی می کنند؟ | مشیریه نا امن است | «ما در خانه خودمان هم امنیت نداریم»

همسایگان خانه بنیتا می گویند محل زندگی آنها در مشیریه امنیت ندارد. یکی از اهالی با اشاره به پارکی که در آن اطراف هست، می گوید این پارک لانه مواد فروشان شده است... راست هم می گوید. اگر لانه موادفروش ها نبود، دزدهای سنگدل آنجا چه می کردند؟!