اخبار معلولان

كلان ، پولی ، مالی, بانک مرکزی, جامعه, حقوق, معلولان, نابینایان

چاپ اسکناس‌های جدید با قابلیت استفاده برای نابینایان و کم بینایان

رییس‌گروه نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: برای امکان تشخیص مبالغ اسکناس‌ها برای روشندلان، علامات برجسته‌ای در گوشه‌ سمت چپ پایین اسکناس‌ها جهت ایجاد امکان تشخیص مبالغ به شرح زیر به چاپ رسیده است.