اخبار مظفری

شهاب مظفری، سکته شهاب مظفری، سکته قلبی شهاب مظفری، شاخی مظفری سکته کرد، وضعیت شهاب مظفری، آخرین وضعیت شهاب مظفری، سلامت شهاب مظفری، شهاب مظفری خواننده، شهاب مظفری، سکته قلبی، بیمارستان شهاب مظفری، عکس شهاب مظفری، شهاب مظفری در بیمارستان، عکس شهاب مظفری در بیمارستان، سن شهاب مظفری، بیماری شهاب مظفری، علت بستری شهاب مظفری،

سکته قلبی شهاب مظفری / آخرین وضعیت شهاب مظفری در بیمارستان

شهاب مظفری خواننده پاپ معروف دچار سکته قلبی شد. به گزارش آفتاب شهاب مظفری در پی سکته قلبی، روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد. در پی سکته قلبی شهاب مظفری در بخش مراقبت های ویژه تخت نظر است. آخرین وضعیت شهاب مظفری را در ادامه بخوانید.