اخبار مطبوعات

حسین انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره فیلم فجر، شفافیت، فساد، معاونت مطبوعاتی، دکتر انتظامی،

وعده قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد برای شفافیت کامل این وزارتخانه ظرف چند ماه آینده

حسین انتظامی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید برشفاف سازی در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با انتشار فهرست هزینه های آخرین جشنواره فیلم فجر و آمار مگوی حمایت های چندساله فارابی از سینما، باید به شجاعت و درایت آقایان حیدریان و تابش افتخار کنیم.

موسیقی و هنرهای تجسمی, کنفرانس مطبوعاتی, معصومه مظفری, کنفرانس مطبوعاتی ۷ انجمن تجسمی کشور

کنفرانس مطبوعاتیِ ۷ انجمن تجسمی کشور در پیِ معضلات اخیر این حوزه

بعد از انتشار بیانیه ۷ انجمن هنرهای تجسمی کشور در قالب شورای نمایندگان انجمن‌های تجسمی درباره انتقال موزه هنرهای معاصر تهران به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کنفرانس خبری‌ درباره وضعیت هنرهای تجسمی امروز ایران برگزار می‌شود.