اخبار محمد مرسی

بین الملل, محمد مرسی

هنوز رئیس‌جمهور قانونی هستم

رئیس‌جمهوری پیشین مصر که از طریق کودتای نظامی از کار برکنار شد، به همراه ۲۱ متهم دیگر برای محاکمه مجدد در پرونده «جاسوسی برای حماس» به دادگاه تجدیدنظر قاهره آورده شد.