اخبار مجرم

اطلاع از جرایم، وکیل دادگستری، پزشک مجرم، جرایم پزشکی، جرم پزشکی

مجرمینی از جنس پزشک!

پزشکی یکی از مهمترین حرفه‌ها در ایران محسوب می‌شود و پزشکان از مورد اعتمادترین افراد جامعه به حساب می‌آیند. در این میان افرادی هستند که بدون توجه به جایگاه رفیع پزشکی و سوگندی که یاد کرده‌اند رفتار کرده و با سوءاستفاده از موقعیت خود در مسیر درستی گام بر نمی‌دارند.