اخبار مبارزه با فساد

حقوقی قضایی, مبارزه با فساد, معاون فرهنگی قوه‌قضائیه

مبارزه با فساد باید علنی باشد

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با فساد باید علنی باشد گفت: اگر مردم متوجه شوند فسادی هست اما از برخورد قانونی صورت گرفته با این فساد اطلاع نداشته باشند اثرگذار نخواهد بود و کسب اعتماد مردم در این زمینه مشکل خواهد بود.