اخبار ماده 41 قانون تامین اجتماعی

مستمری بگیران, ماده 41 قانون تامین اجتماعی, بند ز تبصره هفت لایحه بودجه, ماده 10 اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

نیمی از نمایندگان مجلس از دغدغه کارگران و بازنشستگان اطلاعی ندارند

ذوالقدر گفت: ما در مجلس درباره ماده 10 اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و عواقبی که دربرخواهد داشت را، شفاف‌سازی می‌کنیم. اینکه پیمانکار اختیار این را داشته باشد هر کاری بخواهد با کارگر بکند، مورد تایید نمایندگان مجلس نیست.

مستمری بگیران, علی گلمرادی, ماده 41 قانون تامین اجتماعی, ماده 10 اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

جامعه کارگری به‌عنوان محور تولید و رونق اقتصادی مورد توجه است

گل‌مرادی با ذکر اینکه جامعه کارگری به‌عنوان محور تولید و رونق اقتصادی مورد توجه است، تصریح کرد: مهم‌ترین عامل تولید، نیروی انسانی است که اگر انگیزه لازم را داشته باشند تولید داخلی ارتقا خواهد یافت.در همین راستا، قطعا نگاه مجلس هم، در جهت ارتقای بهره‌وری است.