اخبار قطب شمال

محیط زیست جهان, قطب شمال, جنوب, مجله آب

مجله آب

همشهری آنلاین: آب آشامیدنی یک سرمایه ملی است. سال‌ها پیش مهم‌ترین سرمایه ملی کشورها انرژی بود اما در آینده‌ای نه چندان دور آب را با نفت معاوضه خواهند کرد.