اخبار قطب شمال

اقیانوس منجمد شمالی, گرمایش جهانی, محیط زیست جهان, قطب شمال

دردسر خرس‌های قطبی برای یافتن شکار کافی

همشهری آنلاین: کارشناسان حیات‌وحش هشدار داده‌اند خرس‌های قطبی که شکار اصلی آنها فُک است به سختی می‌توانند این حیوانات را یافته و صید کنند و مشکل کمبود شکار برای آنها جدی است.