اخبار قانون

مرتضوی، سعید مرتضوی، گم شدن مرتضوی، گم شدن سعید مرتضوی، مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی کیست، جرم مرتضوی، مرتضوی کهریزک، سعید مرتضوی کهریزک، علت محکومیت سعید مرتضوی، حکم سعید مرتضوی، اعاده دادرسی، اعاده دادرسی چیست، اعاده دادرسی سعید مرتضوی، حکم جلب مرتضوی، حکم جلب مرتضوی منتفی شد، جلب مرتضوی، اعاده دادرسی مرتضوی، مرتضوی تهران است، مرتضوی در تهران است، هما فلاح، هما فلاح تفتی، دکتر هما فلاح، هما فلاح همسر سعید مرتضوی، همسر سعید مرتضوی، هما فلاح تفتی کیست، دکتر هما فلاح تفتی، هما فلاح همسر مرتضوی، عکس هما فلاح، ماده 477، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، ماده 477 آیین دادرسی کیفری، زهرا کاظمی، بهمن ورمزیار، کاوه مدنی، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست، ماده 477 چیست، ماده ۴۷۷ چیست، اعاده دادرسی مرتضوی، قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت مرتضوی، دستگیری مرتضوی، مرتضوی بازداشت شد، مرتضوی دستگیر شد، بازداشت سعید مرتضوی، دستگیری سعید مرتضوی، سعید مرتضوی بازداشت شد، سعید مرتضوی دستگیر شد، آخرین اخبار از دستگیری مرتضوی، اخبار سعید مرتضوی، مرتضوی پیدا شد، مرتضوی کجا بود، مرتضوی کجا دستگیر شد، مرتضوی در کدام شهر دستگیر شد، سعید مرتضوی کجا بود، جزییات دستگیری مرتضوی، سعید مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی کجا بود، سعید مرتضوی کجا دستگیر شد، سعید مرتضوی در کدام شهر دستگیر شد، سعید مرتضوی کجا بود، جزییات دستگیری سعید مرتضوی، پیدا شدن مرتضوی،

مرتضوی بالاخره دستگیر شد | سعید مرتضوی کجا پیدا شد؟

مرتضوی بالاخره دستگیر شد | سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بالاخره دستگیر شد. دستگیری سعید مرتضوی در یکی از شهرهای شمالی کشور اتفاق افتاده است. روزهای گذشته نیز اخباری مبنی بر دستگیری سعید مرتضوی منتشر شده بود، اما بلافاصله تکذیب شد. سعید مرتضوی پس از دستگیری در حال انتقال به زندان است...

مرتضوی، سعید مرتضوی، گم شدن مرتضوی، گم شدن سعید مرتضوی، مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی کیست، جرم مرتضوی، مرتضوی کهریزک، سعید مرتضوی کهریزک، علت محکومیت سعید مرتضوی، حکم سعید مرتضوی، اعاده دادرسی، اعاده دادرسی چیست، اعاده دادرسی سعید مرتضوی، حکم جلب مرتضوی، حکم جلب مرتضوی منتفی شد، جلب مرتضوی، اعاده دادرسی مرتضوی، مرتضوی تهران است، مرتضوی در تهران است، هما فلاح، هما فلاح تفتی، دکتر هما فلاح، هما فلاح همسر سعید مرتضوی، همسر سعید مرتضوی، هما فلاح تفتی کیست، دکتر هما فلاح تفتی، هما فلاح همسر مرتضوی، عکس هما فلاح، ماده 477، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، ماده 477 آیین دادرسی کیفری، زهرا کاظمی، بهمن ورمزیار، کاوه مدنی، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست، ماده 477 چیست، ماده ۴۷۷ چیست، اعاده دادرسی مرتضوی، قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت مرتضوی، دستگیری مرتضوی، مرتضوی بازداشت شد، مرتضوی دستگیر شد، بازداشت سعید مرتضوی، دستگیری سعید مرتضوی، سعید مرتضوی بازداشت شد، سعید مرتضوی دستگیر شد، آخرین اخبار از دستگیری مرتضوی، اخبار سعید مرتضوی،

دستگیری سعید مرتضوی حقیقت دارد؟ | آخرین اخبار از بازداشت سعید مرتضوی در شمال کشور

دستگیری سعید مرتضوی خبری است که از هفته های گذشته خیلی ها منتظر شنیدن آن بودند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پی ماجرای کهریزک به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی به دوسال زندان محکوم شده، ساعتی پیش در شمال کشور دستگیر شد. با دستگیری مرتضوی، دادستان سابق تهران به زندان معرفی خواهد شد تا دوره دوسال حبس خود را بگذراند...

مرتضوی، سعید مرتضوی، گم شدن مرتضوی، گم شدن سعید مرتضوی، مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی کیست، جرم مرتضوی، مرتضوی کهریزک، سعید مرتضوی کهریزک، علت محکومیت سعید مرتضوی، حکم سعید مرتضوی، اعاده دادرسی، اعاده دادرسی چیست، اعاده دادرسی سعید مرتضوی، حکم جلب مرتضوی، حکم جلب مرتضوی منتفی شد، جلب مرتضوی، اعاده دادرسی مرتضوی، مرتضوی تهران است، مرتضوی در تهران است، هما فلاح، هما فلاح تفتی، دکتر هما فلاح، هما فلاح همسر سعید مرتضوی، همسر سعید مرتضوی، هما فلاح تفتی کیست، دکتر هما فلاح تفتی، هما فلاح همسر مرتضوی، عکس هما فلاح، ماده 477، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، ماده 477 آیین دادرسی کیفری، زهرا کاظمی، بهمن ورمزیار، کاوه مدنی،

هما فلاح تفتی کیست؟ +عکس | همسر سعید مرتضوی از شوهرش خبر دارد؟!

هما فلاح تفتی همسر سعید مرتضوی که چندی پیش گفته بود او تهران است، اما خانه نیست، حالا می گوید هیچ خبری از او ندارم! این جواب را در واکنش به کسانی می دهد که در به در دنبال سعید مرتضوی می گردند تا دادستان سابق تهران را برای اجرای حکم دو سال حبسش به زندان راهنمایی کنند! نام هما فلاح تفتی نخستین بار وقتی مطرح شد که مرتضوی (زئیس وقت تامین اجتماعی) او را به عنوان مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان منصوب کرد...

مرتضوی، سعید مرتضوی، گم شدن مرتضوی، گم شدن سعید مرتضوی، مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی پیدا شد، سعید مرتضوی کیست، جرم مرتضوی، مرتضوی کهریزک، سعید مرتضوی کهریزک، علت محکومیت سعید مرتضوی، حکم سعید مرتضوی، اعاده دادرسی، اعاده دادرسی چیست، اعاده دادرسی سعید مرتضوی، حکم جلب مرتضوی، حکم جلب مرتضوی منتفی شد، جلب مرتضوی، اعاده دادرسی مرتضوی، مرتضوی تهران است، مرتضوی در تهران است، هما فلاح، هما فلاح تفتی، دکتر هما فلاح، هما فلاح همسر سعید مرتضوی، همسر سعید مرتضوی، هما فلاح تفتی کیست، دکتر هما فلاح تفتی، هما فلاح همسر مرتضوی، عکس هما فلاح، ماده 477، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، ماده 477 آیین دادرسی کیفری، زهرا کاظمی، بهمن ورمزیار، کاوه مدنی، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست، ماده 477 چیست، ماده ۴۷۷ چیست، اعاده دادرسی مرتضوی، قانون آیین دادرسی کیفری،

«ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» چیست؟ | آخرین تیر ترکش سعید مرتضوی برای فرار از زندان!

«ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» چیست؟ | خبر محکومیت قطعی سعید مرتضوی به دو سال حبس به خاطر معاونت در قتل محسن روح الامینی از بازداشت شدگان کهریزک، اواخر سال گذشته اعلام شد، اما با گذشت نزدیک به یک ماه، هنوز اثری از او پیدا نشده است. همسر مرتضوی می گوید او به دنبال استفاده از «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» است...

اهورا، قتل اهورا، قاتل اهورا، ناپدری اهورا، مادر اهورا، پدر اهورا، عکس اهورا، ماجرای اهورا، اهورا رشت، ماجرای قتل اهورا، عکس قاتل اهورا، عکس مادر اهورا، اهورا تجاوز، دستگیری مادر اهورا، عکس مادر اهورا، مرگ اهورا، داستان اهورا، المیرا مادر اهورا، اعدام قاتل اهورا، اعدام اهورا، اعدام ناپدری اهورا، دادگاه قاتل اهورا، محاکمه قاتل اهورا، حکم قاتل اهورا، پزشکی قانونی، اهورا پزشکی قانونی، آزار اهورا، آزار جنسی اهورا، اعتراف قاتل اهورا، ماجرای قتل اهورا، نحوه قتل اهورا، نحوه مرگ اهورا، ادعای پدر اهورا،

ماجرای قتل اهورا؛ از اعتراف قاتل تا ادعای پدر | اهورا چطور به قتل رسید؟ +عکس

ماجرای قتل اهورا؛ از اعتراف قاتل تا ادعای پدر | پدر، مادر و قاتل اهورا هر کدام روایت متفاوتی از ماجرای مرگ اهورا دارند. پدر اهورا به حرفهای همسایگان استناد می کند که از چندی پیش صدای فریادهای اهورا را می شنیده اند. مادر اهورا می گوید ناباورانه به ماجرای مرگ اهورا نگاه می کند. قاتل اهورا اما می گوید من اهورا را دوست داشتم، نمی خواستم او را بکشم... ماجرای مرگ اهورا را از زوایای مختلف بخوانید...

تولید ، تجارت ، خدمات, استاندارد, رئیس جمهور, قانون, سازمان استاندارد, سازمان ملی استاندارد

استاندارد در کالاهای مخابراتی اهمیت ویژه‌ای دارد

نیره پیروزبخت گفت: تا به امروز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که تندیس زرین استاندارد اعطا شود. اگر روزی به این سطح برسیم این تندیس از طرف رئیس جمهور اعطا می‌شود. براساس قانون جدید مرجع جایزه ملی کیفیت سازمان استاندارد است.

تولید ، تجارت ، خدمات, استاندارد, ساخت و ساز, قانون برنامه پنجم توسعه, مدیریت بحران, مسکن

بحران استاندارد در ساخت وسازهای شهری

طبق دو ماده¬ی مهم 155 و 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هر گونه ساخت و ساز باید با مصالح استاندارد و توسط سازندگان ذیصلاح انجام گیرد و هر ساختمان باید حداقل10 سال بیمه شود.

تولید ، تجارت ، خدمات, ایران و جهان, جهان, دوربین, شرکت های بیمه, قانون نظام صنفی

سامانه الکترونیکی استعلام سطح بندی تجهیزات نظارت تصویری رونمایی شد

سامانه الکترونیکی استعلام سطح بندی تجهیزات نظارت تصویریبرای شناسایی اصالت تجهیزات نظارت تصویری و ایجاد امکان انتخاب، خرید مناسب، دقیق، کاربردی و در عین حال ایجاد امکان مقایسه این تجهیزات بر اساس نتایج مورد تایید مرجع رسمی برای مردم،رونمایی شد.

مجلس, چک برگشتی, کمیسیون حقوقی و قضایی, حجت‌الاسلام نوروزی, اصلاح قانون تجارت

افراد دارای چک برگشتی از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و ضمانت‌های ارزی و ریالی محروم می‌شوند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی اصلاحیه قانون تجارت در جلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد و گفت: طبق مصوبه جلسه روز گذشته افراد دارای چک برگشتی از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و ضمانت‌های ارزی و ریالی محروم می‌شوند

رفراندوم، رفراندوم روحانی، رفراندوم ایران، رفراندوم در ایران، رفراندوم چیست، پیشنهاد رفراندوم، رفراندوم قانون اساسی، پیشنهاد رفراندوم روحانی، رفراندوم روحانی چیست، رفراندوم در قانون اساسی، برگزاری رفراندوم روحانی، سخنان روحانی در مورد رفراندوم، منظور روحانی از رفراندوم، سخنرانی روحانی در مورد رفراندوم، اصل ۵۹ قانون اساسی، اصل 59 قانون اساسی، اصل 59، پیشنهاد روحانی برای رفراندوم،

جزئیات نامه احمدی نژاد به رهبری در مورد شورای نگهبان | شورای نگهبان موافق همه پرسی است

جزئیات نامه احمدی نژاد به رهبری در مورد شورای نگهبان | عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز خود به تشریح بعضی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس و همچنین هیات وزیران که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته است، پرداخت و از تایید تعدادی از این موارد خبر داد....

انتظامی حوادث, سازمان پزشکی قانونی

مرگ ۱۳ هزار و ۸۷۴ نفر در حوادث رانندگی ده ماهه

در ده ماهه سال جاری ۱۳ هزار و ۸۷۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۳ هزار و ۸۲۵ نفر بود، چهار دهم درصد افزایش یافته است.

روابط کار, کارگران فرانسه, لایحه اصلاح قانون کار فرانسه

فرانسه در انتظار دور جدید اعتراضات سراسری سندیکاها/دولت مصصم‌تر از گذشته است

فرانسه به زودی شاهد دور جدیدی از اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار، خواهد بود. احزاب چپگرا و سندیکاهای کارگری بار دیگر فراخوان داده‌اند تا دولت را مجبور به عقب نشینی کنند؛ اینبار دولت امانوئل ماکرون مصمم تر از گذشته است.

مجلس, قانون احزاب, محمدجواد کولیوند‌, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور, کمیسیون ماده ۱۰ احزاب, اصل ولایت فقیه

احزاب منعی برای تاسیس دفاتر خارج از کشور ندارند/ وظیفه تشخیص التزام عملی اعضای احزاب به ولایت فقیه برعهده کمیسیون ماده ۱۰ است

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ضمن تشریح تفاوت حزب ملی و استانی بنابر قانون جدید احزاب، با بیان این‌که این‌که احزاب ملی برای فعالیت دفاترشان در استان‌ها نیاز به مجوز استانی ندارند، تاکید کرد که احزاب منعی برای تاسیس دفاتر خارج از کشور ندارند و با رد شایعات مربوط به احتمال انحلال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: وظیفه تشخیص صلاحیت و التزام عملی اعضای احزاب به ولایت فقیه برعهده کمیسیون ماده ۱۰ است.

شهری, استان تهران, پایتخت, سرمایه, قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی

شوراها صدای رنج استان‌ها هستند

رییس شورای استان تهران گفت: استان تهران نیازمند توجه برای حل مسئله است و این کارها ممکن نیست مگر از طریق اعتماد سازی و طبق قانون اساسی بهترین راه اعتماد سازی شوراها و مجلس شورای اسلامی هستند.

روابط کار, تورم, دستمزد, دولت, قانون کار, گفتگو با ایلنا

وضعیت نامعلومِ ۴۲ میلیون نفر خانوارِ کارگری در دو سال آینده/افزایشِ ۳۵ درصدی هزینه‌های سبد معیشت

ناصر چمنی با اشاره به گذشت 10 روز از اسفند ماه، تاکید دارد که هنوز دورنمایی از دستمزد کارگران وجود ندارد. او تصریح می‌کند: شاید این مسئله ترفند دولت است برای اینکه می‌خواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسیم و به دلیل نبود وقت،‌ سر و ته مزد را به هم بیاورد.

سینما و تئاتر, امیر جعفری, فیلم قانون مورفی

ادامه فیلمبرداری قانون مورفی

فیلمبرداری فیلم سینمایی “قانون مورفی” به کارگردانی رامبد جوان و تهیه‌کنندگی محمد شایسته که از اوایل بهمن ماه آغاز شده بود، این روزها در استان گیلان ادامه دارد.

انتظامی حوادث, قربانیان, سازمان پزشكی قانونی كشور, هواپیما تهران یاسوج

تعیین هویت قربانیان حادثه سقوط هواپیما هنوز نهایی نشده‌/تاکنون پیکر کاملی به ما تحویل داده نشده‌است

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای یاسوج به پزشکی قانونی تحویل داده نشده، بلکه تنها بقایایی از اجساد به پزشکی قانونی ارجاع شد که بررسی های تشخیصی لازم در مورد آن‌ها انجام شده است.

فن آوری, پول, سرمایه, فضای مجازی, فناوری اطلاعات, قانون

باید قانون مالکیت معنوی تعیین تکلیف شود / ضرورت توجه ویژه به پول‌های مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: پنج شرکت بزرگ دنیا در حوزه فناوری اطلاعات هستند که از جمله آنها باید به ماکروسافت، اپل، آمازون و برخی دیگر شرکت‌ها اشاره داشت که 20 تا 30 درصد از سرمایه‌های آنها سرمایه‌های فیزیکی هستند.

نفت و انرژی, انرژی, حفاظت از محیط زیست, قانون, محیط زیست, سازمان برنامه

برنامه‌های سازمان محیط زیست برای کمک به توسعه تجدیدپذیرها

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: این سازمان برنامه‌های متعددی را برای کمک به توسعه انرژی های تجدیدپذیر درنظر گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به الزام این سازمان در ارائه مجوز برای کارخانه‌هایی که به تازگی می‌خواهند شکل بگیرند، اشاره کرد؛ چرا که براساس آخرین قانون قرار شده این صنایع 20 درصد از انرژی مصرفی خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهند.

رفراندوم، رفراندوم روحانی، رفراندوم ایران، رفراندوم در ایران، رفراندوم چیست، پیشنهاد رفراندوم، رفراندوم قانون اساسی، پیشنهاد رفراندوم روحانی، رفراندوم روحانی چیست، رفراندوم در قانون اساسی، برگزاری رفراندوم روحانی، سخنان روحانی در مورد رفراندوم، منظور روحانی از رفراندوم، سخنرانی روحانی در مورد رفراندوم، اصل ۵۹ قانون اساسی، اصل 59 قانون اساسی، اصل 59، پیشنهاد روحانی برای رفراندوم،

پیشنهاد رفراندوم روحانی چرا مطرح شد؟ | اصل 59 قانون اساسی چه می گوید؟

پیشنهاد رفراندوم روحانی چرا مطرح شد؟ | سخنان روحانی درباره رفراندوم با واکنش های مثبت و منفی روبرو شده است. روحانی در سخنرانی روز 22 بهمن، گفته بود اگر در موضوعی بحث داریم، باید به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. در متن اصل 59 قانون اساسی، موضوع مراجعه مستقیم به ارای مردم مطرح شده است...

كلان ، پولی ، مالی, ارز, دلار, قانون, افزایش نرخ ارز, افزایش دلار

اثربخشی اخذ مالیات از خریداران عمده ارز مشخص نیست/ خریدهای عمده محدود شود، التهاب بازار کاهش می‌یابد

مدیر گروه بانکداری اسلامی گفت: زمانی‌که نگرانی نسبت به آینده وجود دارد بخشی‌از تولیدکنندگان و افراد که بدهی ارزی دارند از ترس افزایش نرخ ارز خریدهای خود را جلو می‌اندازند.

روابط کار, کارگران و قانون کار

نشست حقوق کارگر روز چهارشنبه برگزار می‌شود

نشست حقوق کارگر و چالش‌های نهادی ساختاری و راهکار‌های پیشرو به میزبانی خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن اندیشه و قلم برای روز چهارشنبه (بیست و پنجم بهمن‌ماه) برگزار می‌شود.

قتل،قتل عمد،قتل غیر عمد،قصاص،قصاص نفس،دعوا،جروبحث،اختلاف،اختلافات،اختلافات خانوادگی،دادگاه،دستگیری،پزشکی قانونی،پلیس،دادسرا،دیوان عالی،زن قاتل از قصاص قسر در رفت

زن قاتل از قصاص قسر در رفت!

زن قاتل از قصاص قسر در رفت! | حکم قصاص زن جوان که همسرش را به خاطر اختلاف های خانوادگی کشته بود در دیوان عالی کشور شکست تا وی بار دیگر از خود دفاع کند.

تجاوز،متجاوز،رابطه نامشروع،تعرض،تجاوز به عنف،رابطه،رابطه دختر و پسر،رابطه پنهانی،فضای مجازی،پزشکی قانونی،دادگاه،دستگیری،تجاوز وحشتناک 3 جوان شیطان صفت به دختر 16 ساله

تجاوز وحشتناک 3 جوان شیطان صفت به دختر 16 ساله

تجاوز وحشتناک 3 جوان شیطان صفت به دختر 16 ساله | دو پسرنوجوان در حالی به اتهام آزار دختر دبیرستانی پای میز محاکمه ایستادند که ادعا کردند بی گناه هستند. آنها همدست فراری شان را به عنوان عامل جنایت سیاه معرفی کردند.

مجمع تشخیص، مجلس سنا، مجلس سنا در ایران، قانون اساسی، مجمع تشخیص در قانون اساسی، تغییر قانون اساسی، مجلس سنا چیست، هاشمی شاهرودی،

مجمع تشخیص، مجلس سنا می شود؟ | هاشمی شاهرودی درباره «مجلس سنا» در ایران چه گفت؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال ایجاد مجلس سنا در ایران خبر داد و مدعی شد که مجمع تشخیص در حال حاضر بخشی از وظایف مجلس سنا را انجام می دهد.... اما مجلس سنا يا مجلس دوم در ديگر نظام‌ها، به معناي واقعي كلمه مجلس قانون‌گذاري است. در‌حالي‌كه مجمع تشخيص مصلحت، اساسا چنين صلاحيتي ندارد

كلان ، پولی ، مالی, آیین نامه, ایران, قانون, بیمه, تخفیف

تخفیف‌های بیمه ثالث تغییر کرد

براساس ماده ۶ آیین‌نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد خواهد بود که در یک دوره ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می‌رسد.

بیمه، بیمه شخص ثالث، قیمت بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه شخص ثالث، تخفیف بیمه شخص ثالث، قیمت جدید بیمه شخص ثالث، بیمه شخص ثالث 96، قیمت بیمه شخص ثالث 96، نرخ بیمه شخص ثالث 96، تخفیف بیمه شخص ثالث 96، قیمت جدید بیمه شخص ثالث 96، قانون جدید بیمه شخص ثالث، قانون بیمه شخص ثالث 96، استعلام بیمه شخص ثالث، هزینه بیمه شخص ثالث، محاسبه بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه شخص ثالث امسال، تخفیف بیمه شخص ثالث ایران، قیمت بیمه شخص ثالث پراید، نرخ بیمه شخص ثالث ایران، بیمه شخص ثالث البرز، بیمه شخص ثالث پارسیان، استعلام نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه شخص ثالث 97، قیمت نرخ بیمه شخص ثالث 97، تخفیف نرخ بیمه شخص ثالث 97، بیمه، بیمه خودرو، خرید بیمه، خرید بیمه شخص ثالث، جدول نرخ بیمه شخص ثالث،

نرخ بیمه شخص ثالث 96 | «تخفیف بیمه شخص ثالث» تغییر کرد | قانون جدید بیمه شخص ثالث

نرخ بیمه شخص ثالث 96 | قیمت بیمه شخص ثالث تغییر کرده است. نرخ جدید تخفیف های بیمه شخص ثالث اعلام شد و بر اساس آن، تخفیف عدم خسارت سالانه، به 5 درصد رسیده است. در آیین نامه جدید تخفیف بیمه شخص ثالث، حداکثر تخفیف، هفتاد درصد است. جزئیات جدید نرخ تخفیف بیمه شخص ثالث را در ادامه بخوانید...