اخبار فلسطين

فلسطين, روز جهانی قدس, امام خميني ره , مهارت‌ها

مشت­‌های کوچک امیدوار

همشهری دو - مژده پورمحمدی: شرکت در راهپیمایی همراه با کودکان، قواعد خاص خودش را دارد؛ خصوصا راهپیمایی روز قدس که این سال‌ها در ایام گرم سال قرار گرفته و بزرگ‌ترها باید در هوای گرم با زبان روزه، بچه‌ها را مدیریت کنند.

فلسطين, فلسطین, مهارت‌ها

چیزی که زیبنده زندگی ست

محمود درویش/ ترجمه: مرتضی کاردر: محمود درویش در نیم‌قرن شاعری‌اش شعرهای بسیاری دارد که سال‌ها سرودهای مقاومت مردم فلسطین بوده‌اند.