اخبار فرهنگ سیاسی

طنز, محمد رضا عارف, فرهنگ سیاسی

از مرده و زنده فحش می‌خوریم!

گه گاه مستند، با مدرک و سند/ گه گاه بی سند ما فحش می خوریم/ چیزی اضافه یا کم می شود اگر- از داخل سبد ما فحش می خوریم...