اخبار فرجی دانا

غلامی، منصور غلامی، غلامی وزیر علوم، غلامی وزارت علوم، منصور غلامی وزیر علوم، غلامی وزیر علوم می شود، رئیس دانشگاه بوعلی، رئیس دانشگاه بوعلی وزیر علوم، وزارت علوم، گزینه وزارت علوم، منصور غلامی کیست، منصور غلامی اصلاح طلب، غلامی وزیر علوم کیست، غلامی همدان، رای اعتماد غلامی، وزیر علوم، منصور غلامی مجلس، سوابق غلامی، بیوگرافی منصور غلامی، موافق غلامی، مخالف غلامی، موافقان غلامی، مخالفان غلامی، حمایت از غلامی، فرجی دانا، غلامی وزیر علوم شد، حمایت فرجی دانا از غلامی، حمایت از منصور غلامی،

منصور غلامی به وزارت علوم می رسد؟ | حمایت فرجی دانا از منصور غلامی

منصور غلامی به وزارت علوم می رسد؟ | در حالی نمایندگان مجلس باید صلاحیت گزینه های پیشنهادی وزارت علوم و نیرو را مورد بررسی قرار دهند که انتقادات هفته های گذشته از منصور غلامی وزیر علوم پیشنهادی دولت دوازدهم، رای اعتماد گرفتن او را در هاله ای از ابهام فروبرده بود. با این حلا، حمایت فرجی دانا وزیر محبوب دانشجویان از غلامی راه اورا برای وزارت علوم هموارتر کرده است.