اخبار عیدی کارگران

عیدی کارگران،مبلغ عیدی،مبلغ عیدی سال 97،زمان واریز عیدی 98،عیدی کارمندان سال 97،زمان پرداخت عیدی کارمندان،زمان واریز عیدی بازنشستگان 97،جزئیات عیدی،جزئیات عیدی کارگران

جزییات عیدی کارگران از یک تا ۱۲ ماه کار

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد، ۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می‌کند.

عیدی کارگران در سال 97،عیدی کارگران در سال 98،عیدی کارگران سال 96،عیدی کارگران 97،عیدی کارگران سال ۹۸،عیدی کارگران سال ۹۷،عیدی کارگران تامین اجتماعی،عیدی کارگران ۹۷،میزان عیدی کارگران در سال 97،سقف عیدی کارگران در سال 97،ميزان عيدي كارگران در سال 97،حداقل عیدی کارگران در سال 97،عیدی کارگران سال 97 تامین اجتماعی،عیدی کارگران سال 97 کی پرداخت میشود،عیدی کارگری سال 97،

عیدی سال ۹۷ کارگران چقدر است؟

میزان عیدی کارگران با توجه به حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی وزارت کار در بازه ۱۸۰ هزار تومان تا ۳٫۳ میلیون تومان متناسب با تعداد ماه‌های اشتغال به کار تصویب شده است.