اخبار علی اکبر جوانفکر

علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد

جوانفکر به سه ماه حبس محکوم شد

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت های نهم و دهم، به اتهام تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی به 91 روز حبس قطعی محکوم شد.

حقوقی قضایی, علی اکبر جوانفکر

صدور قرار آزادی جوانفکر/ مبلغ بدهی توسط دوستان موکلم تامین شد

وکیل علی اکبر جوانفکر طی اعلام خبر صدور قرار آزادی وی در دقایقی پیش، مطرح کرد: اتهامات مشاور رسانه‌ای رئیس دولت نهم و دهم، نشر اکاذیب و پرداخت بدهی ۴/۵ میلیون تومانی بود که وی به علت بازنشستگی توان پرداخت آن را نداشت. اما دقایقی پیش دوستان نزدیک به ایشان این مبلغ را تامین کردند و قرار آزادی وی صادر شد.