اخبار شیخ نمر

عربستان, شیخ نمر باقر النمر

برادر شیخ نمر ترور و مجروح شد

ایرنا نوشت: روزنامه عربستانی عکاظ نوشت: محمدباقر النمر برادر شیخ باقر النمر روزدوشنبه هنگام پایین آمدن از خودروی خود و رفتن به سمت منزلش در شهرک العوامیه ازسوی فرد ناشناسی مورد سوء قصد قرارگرفت و از ناحیه پا مجروح شد.