اخبار شقایق قندهاری

کتاب و اندیشه, شقایق قندهاری

رمان دیگری از ارلند لو در راه ایران/رمان «ناخوش‌‌احوال» به چاپ دوم رسید

قندهاری گفت: رمان تازه‌ای از ارلند لو نویسنده «روزهای رخوت» ترجمه کرده‌ام که عنوان نهایی آن هنوز قطعی نشده است. این رمان چهارمین اثری ا‌ست که از این نویسنده ترجمه کرده‌ام و مخاطب آن گروه سنی بین نوجوان و بزرگسال است.