اخبار سید علی خرم

سیاست خارجی, سید علی خرم, سیدعلی خرم, سفر روحانی به اروپا

پیام سفر روحانی به قلب اروپا؛ ناکارآمدسازی سیاست آمریکا در به انزوا کشیدن ایران

سفیر سابق ایران نزد دفتر ملل متحد در ژنو تاکید کرد: سفر روحانی به دو کشور اروپایی در مقطعی که امریکا فشارهای خود را علیه ایران افزایش داده نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا علیرغم فشار ایالات متحده درصدد همکاری با ایران است.