اخبار سوخت

انتظامی حوادث, چهارشنبه سوری, اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی

مراجعه کنندگان در حد سطحی آسیب دیده اند

پزشک اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی با بیان اینکه تاکنون مراجعه کنندگان در حد سطحی آسیب دیده اند، گفت: تا همین هفته پیش موارد مراجعه ای داشتیم که مربوط به چهارشنبه سوری سال گذشته بود که جهت عمل های ترمیمی آمده بودند.

ظریف، هواپیمای ظریف، فرودگاه مونیخ، سوخت رسانی به طریف، سوخت رسانی به هواپیمای ظریف،

چرا آلمانی ها به هواپیمای ظریف سوخت رسانی نکردند؟ | ماجرای فرودگاه مونیخ

چرا آلمانی ها به هواپیمای ظریف سوخت رسانی نکردند؟ | یک هفته بعد از بازگشت وزیر خارجه از سفر مونیخ و مسکو، رسانه‌های آلمانی خبر دادند که در جریان سفر ظریف به مونیخ، شرکت‌های نفتی فرودگاه این شهر حاضر به سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران نبودند که این ماجرا با دخالت وزارت دفاع و امور خارجه آلمان حل‌وفصل شد.