اخبار زمان واریز عیدی بازنشستگان 97

عیدی کارگران،مبلغ عیدی،مبلغ عیدی سال 97،زمان واریز عیدی 98،عیدی کارمندان سال 97،زمان پرداخت عیدی کارمندان،زمان واریز عیدی بازنشستگان 97،جزئیات عیدی،جزئیات عیدی کارگران

جزییات عیدی کارگران از یک تا ۱۲ ماه کار

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد، ۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می‌کند.