اخبار روز خبرنگار

رسانه, روز خبرنگار

خبرنگاری یک جور عارضه است

هادی حسینی‌نژاد در یادداشتی نوشت: خبرنگاری یک جور عارضه است. یعنی ما خبرنگار نشدیم؛ به خبرنگاری دچار شدیم و دچار مانده‌ایم. خسته‌ایم و با اینکه می‌دانیم این راه را ادامه می‌دهیم، دائم از خودمان می‌پرسیم: خبرنگاری تا کی؟