اخبار رهبري

مقام معظم رهبري, امام‌خميني ره , مهارت‌های زندگی, مهارت‌ها, پيغمبر اسلام

آخوند چینی

همشهری دو - مریم مرتضوی: لباس روحانیت به تن می‌کند و با لهجه اصفهانی زیبایی سخن می‌گوید. لهجه‌اش به‌خاطر دوره تحصیل در اصفهان است اما تأکید می‌کند که اصالتا اهل تبریز است و ته لهجه ترکی‌‌اش هم این نکته را یادآوری می‌کند.