اخبار دين

سیاست داخلی, بابك دين پرست, معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور

سفر وزیر کشور به جزایر دوازده‌گانه استان هرمزگان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: سفر وزیر کشور به جزایر دوازده گانه استان هرمزگان، با هدف بررسی و رفع مشکلات ساکنین این جزایر و شناسایی راهکارهای موثر برای توسعه پایدار در این مناطق از کشور انجام می شود.