اخبار خانه احزاب

سیاسی, خانه احزاب, بوشهر, افتتاح

254 حزب سیاسی در کشور ثبت شده است

بوشهر - ایرنا - عضو هیات رئیسه خانه احزاب ایران گفت: تاکنون 254 حزب در کشور به ثبت رسیده که از این شمار 71 حزب با قانون و مرامنامه و اساسنامه جدید خود را تطبیق داده اند.

مجمع عمومی خانه احزاب

تبرایی: احتمال دارد مجمع عمومی خانه احزاب لغو شود

نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، درباره احتمال لغو مجمع عمومی خانه احزاب در صورت کامل نشدن لیست نهایی احزاب، گفت: اگر معاون سیاسی وزیر کشور سریع تر تعیین نشود دور از ذهن نیست که در این زمینه دچار مشکل شویم.

سياسي, خانه احزاب ايران, شهاب الدين صدر, محمد علي تبرايي

مجمع عمومی خانه احزاب بهمن ماه برگزار می شود

تهران-ایرنا- عضو خانه احزاب ایران گفت: مجمع عمومی خانه احزاب روز پنجم بهمن ماه برگزار می شود و وزارت کشور تاکنون لیست 71 حزب و تشکل سیاسی که خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده اند ارسال کرده است.

سياسي, خانه احزاب, وزارت كشور, محمد تبرايي

مجمع عمومی احزاب و تبعات تاخیر برگزاری

تهران-ایرنا- بیش از دو سال از ابلاغ قانون جدید فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی می گذرد؛ قانونی که احزاب باید اساسنامه خود را بر اساس آن تطبیق داده و مجمع عمومی و سالیانه برگزار کنند.