اخبار حصر

قاسم میرزایی‌‌‌نیکو، حصر میرحسین موسوی، حصر زهرا رهنورد، رفع حصر، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد

موسوی و رهنورد به ملاقات فرزندان خود رفته‌اند / این دیدار به همراه تشریفات امنیتی بوده

قاسم میرزایی‌‌‌نیکو درباره گشایش‌‌‌‌های صورت گرفته در مورد حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت: زهرا رهنورد به همراه میرحسین موسوی اخیرا به دیدار فرزندانشان رفته‌اند. وی افزود: به هر حال من احساس می‌‌‌‌کنم قرار است در این باره گشایش‌‌‌‌هایی صورت بگیرد؛ چرا که لازمه وحدت و وفاق ملی حل این مسئله است.