اخبار حسن رحیم پور ازغدی

حسن رحیم پور ازغدی, حسن روحانی, دولت دوازدهم

مخالفان رئیس‌جمهور، آدم‌های دست‌سوم‌شان را به میدان جنگ فرستاده‌اند

فرید مدرسی در کانال پیام رسان خود نوشت: پروژه‌ٔ منتقدان دستِ‌سوم دولت کلید خورده است. این جنگِ روانی بر اساس "تحقیر رئیس‌جمهور" و با هدف عصبانیت و تقبیح او در رسانه‌های منتسب به آنان و در محافل رسمی و غیررسمی طراحی شده است.