اخبار جعبه سیاه

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی بابک زنجانی، پرونده فساد نفتی، بابک زنجانی، جعبه سیاه بابک زنجانی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران

کیفرخواست جعبه سیاه پرونده زنجانی صادر شد

دادستان تهران درباره آخرین وضعیت متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی بابک زنجانی معروف به جعبه سیاه این پرونده گفت: این پرونده که اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر شد به دادگاه ارسال شده و به زودی در نوبت محاکمه قرار می گیرد.