اخبار بیماری تنفسی

سلامت،نمک درمانی،بیماری تنفسی،آسم، آلرژی ، ویروس سرماخوردگی،التهاب های پوستی،اگزما، نمک

نمک درمانی راهی برای درمان آلرژی های فصلی

اتاق های نمک درمانی به عنوان راه حل درمان آلرژی های فصلی شما می باشد .اگر ازمصرف ضد احتقان ها برای برطرف کردن حساسیت های فصلی یا سرماخوردگی معمولی خسته شده اید، قرار گرفتن به مدت 40 - 30 دقیقه در یک اتاق پر از نمک، موردی می باشد که برای درمان قطعی احتقان به آن نیاز دارید.