اخبار بیل کلینتون

آمریکا, دونالد ترامپ, آمریکا بیل کلینتون

ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری ندارد

همشهری‌آنلاین: کوهن، وزیر دفاع اسبق آمریکا با اشاره به برخی مواضع سیاست خارجی دونالد ترامپ گفت: ترامپ برای رئیس جمهور بودن صلاحیت ندارد. من از او به عنوان یک رئیس جمهور حمایت نکردم.