اخبار بهمن کشاورز

حقوقی قضایی, بهمن کشاورز

رگزاری آزمون وکالت از سوی اتحادیه باعث دکانداری می‌شود/ احتمال نامزدی در انتخابات کانون وکلای مرکز

رئیس اسکودا با بیان اینکه هیات مدیره زیر بار این مطلب نروند که تاسیسی در اتحادیه برگزار شود تا آزمون در اتحادیه برگزار گردد، تاکید کرد: برگزاری آزمون وکالت از سوی اتحادیه باعث دکانداری می‌شود.

حقوقی قضایی, بهمن کشاورز, اسکودا

اتحاد، رمز پیروزی وکلا است/ اصلاح را از خودمان شروع کنیم

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران تاکید کرد: از لحاظ علمی آزمون در اختیار کانون و از لحاظ اجرای تخصصی برگزاری آزمون در اختیار سازمان سنجش است. تغییر این وضعیت یعنی اینکه بخواهیم برگزاری آزمون را از سنجش بگیریم و تشکیلاتی را در اتحادیه به وجود آوریم که آزمون را برگزار کنند. شاید خطرناک‌ترین کاری باشد که آبروی کانون و اتحادیه را با خطر مواجه می‌کند و به طور قطع مشکلات و مفاسد زیادی به وجود می آورد و حتماً نوعی دکانداری آموزشی به وجود می‌آورد. برای حفظ حیثیت و آبروی کانون‌ها باید از این نوع حرکات احتراز کرد.