اخبار بند ز تبصره هفت لایحه بودجه

مستمری بگیران, ماده 41 قانون تامین اجتماعی, بند ز تبصره هفت لایحه بودجه, ماده 10 اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

نیمی از نمایندگان مجلس از دغدغه کارگران و بازنشستگان اطلاعی ندارند

ذوالقدر گفت: ما در مجلس درباره ماده 10 اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و عواقبی که دربرخواهد داشت را، شفاف‌سازی می‌کنیم. اینکه پیمانکار اختیار این را داشته باشد هر کاری بخواهد با کارگر بکند، مورد تایید نمایندگان مجلس نیست.