اخبار بدن انسان

عجایب بدن انسان، Corpus، موزه بدن انسان، کورپاس، بدن انسان چگونه کار می کند

سفر به عجایب چندگانه بدن

Corpusنام موزه ای است که در آن می توانید به داخل بدن انسان سفر کنید و ببینید و بشنوید که بدن انسان چگونه کار می کند و غذای سالم، روش زندگی درست و ورزش کردن چه تاثیری بر بدن دارد .

گیاهان و درختان, بدن انسان, محیط زیست جهان

گیاهان درد را احساس می‌کنند

همشهری آنلاین: گیاهان احساس لامسه دارند و زمانی که برگ آن‌ها آسیب می‌بیند و یا جراحت برمی‌دارد، درد را احساس می‌کنند و از خود پاسخ دفاعی نشان می‌دهند.