اخبار ایران و فرانسه

پروژه مشترک فضاسازی ایران و فرانسه, نورالدین حیدری ماهر

تئاترهای فرانسوی چگونه تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار پیدا می‌کنند؟

پروژه مشترک تئاتری ایران و فرانسه با نام «فضاسازی» در حالی به آخرین روزهای اجرای خود رسیده که نمایشنامه‌نویسان فرانسوی آنچه از آثارشان در ایران اجرا شده را به تفکر و روح اصلی متون نزدیک‌ دانسته و جشنواره‌های «فضاسازی» را محلی برای عرضه بهتر آثار و پیدا کردن تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار معرفی کردند.