اخبار اکراین

تولید ، تجارت ، خدمات, اکراین, ایران, تلفن همراه, قاچاق, موبایل

سایر کشورها برای مبارزه با قاچاق موبایل چه کردند؟/ خداحافظی با قاچاق و دزدی تلفن همراه در ایران

در کشورهای مختلفی همچون آمریکا، آلمان، کره جنوبی، هند، ترکیه، اکراین و غیره راه‌هایی برای مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه ایجاد شده است؛ این طرح که به تازگی در کشور ما در حال اجرا است، می‌تواند از قاچاق، دزدی و غیراستاندار بودن گوشی‌های تلفن همراه جلوگیری کند.