اخبار انتخابات مجلس دهم

فراکسیون امید در مجلس دهم, اصلاح طلبان, انتخابات مجلس دهم

تغییر استراتژی اصلاح‌طبان در انتخابات ۹۸/خط‌‌ و نشان زودهنگام

نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس معتقدند که کاستی‌های موجود در مجلس ناشی از شیوه‌ای است که در سال 94 به خاطر شرایط وقت ناگزیر به انتخاب آن شده‌اند و در انتخابات آتی باید به نحو دیگری عمل کنند و حتی تن به تغییر استراتژی قبلی این جریان در بستن لیست بدهند.