اخبار امام زمان (عج)

ایران و عربستان، جنگ ایران و عربستان، ولیعهد جدید عربستان، ولیعهد عربستان، جنگ را به ایران می کشیم، ولیعهد عربستان درباره جنگ با ایران چه گفت، جنگ با ایران، جنگ ایران با عربستان، ولیعهد عربستان جنگ ایران، درگیری ایران و عربستان، محمد بن سلمان، بن سلمان جنگ با ایران، ولیعهد عربستان جنگ با ایران، رابطه ایران و عربستان، ولیعهد عربستان ظهور امام زمان، عربستان ظهور امام زمان، انتظار ظهور، امام زمان عج

رابطه ایران و عربستان | ولیعهد عربستان: با ایرانی که منتظر ظهور است، مذاکره نمی کنیم!

رابطه ایران و عربستان متشنج تر از هر زمانی است. در ایران دولتی معتدل و اهل مذاکره سر کار است که توانسته برجام را به انجام برساند، اما ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان تندترین مواضع را در قبال ایران دارد. او می گوید: با ایرانی که برای ظهور مهدی (عج) آماده مي‌شود، مذاکره نخواهیم کرد!