اخبار اخوان المسلمین

اخوان المسلمین

پیکر محمد مهدی عاکف، مخفیانه دفن شد

ایسنا نوشت: مقامات مصری تصمیم گرفتند تا رهبر سابق اخوان المسلمین را مخفیانه و بدون برگزاری مراسم تشییع، دفن کنند تا مانع از مشارکت مردم در این مراسم شوند.