اخبار اخوان المسلمین

اخوان المسلمین, مصر

حبس ابد برای ۲۳ اخوانی

مهر نوشت: دادگاهی در مصر برای ۲۳ عضو اخوان المسلمین در حادثه مربوط به تحصن میدان النهضه در سال ۲۰۱۳ حکم زندان ابد صادر کرد.

اخوان المسلمین

پیکر محمد مهدی عاکف، مخفیانه دفن شد

ایسنا نوشت: مقامات مصری تصمیم گرفتند تا رهبر سابق اخوان المسلمین را مخفیانه و بدون برگزاری مراسم تشییع، دفن کنند تا مانع از مشارکت مردم در این مراسم شوند.