اخبار آموزش و پرورش

رئیس سازمان بهزستی کشور گفت:با توجه به اقدامات اثربخش نظام سلامت کشور امید به زندگی به ۷۴ سال افزایش یافته است که به همین منظور با پدیده سالمند شدن جمعیت روبرو هستیم.

  •  ۶ ساعت پیش
  • خبرگزاری مهر
  •  اجتماعی

هفته نخست سال تحصیلی گذشت، روزهای اول مدرسه همه چیز بوی تازگی می دهد. اما در این میان دانش آموزانی هستند که بدون کتاب یا کتاب های عاریه سر کلاس درس حاضر می شوند.

  •  ۹ ساعت پیش
  • خبرگزاری مهر
  •  اجتماعی