اخبار آفریقا

سیاست خارجی, سفر ظریف به شمال آفریقا

ظریف راهی تونس شد

وزیر امور خارجه کشورمان پیش با بدرقه همتای موریتانی خود، نواکشوت را به مقصد تونس ترک کرد.